Miljö & Kvalitet

Grön städning hjälper ditt företag att blomstra! Sedan 2003 är vi certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Under 2011 blev vi certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och arbetsmiljösystemet ISO 45001.

Vi arbetar ständigt med att leta nya, mer miljövänliga rengöringsmedel och vi väljer alltid det mest skonsamma alternativet.

Centrumstäd är ett auktoriserat städföretag. Klicka på symbolen nedan för att se vad det innebär.

MILJÖPOLICY

  • Utveckla och marknadsföra städtjänster med bästa miljöegenskaper och som möter högsta effektivitetsgrad.
  • Efterleva och/eller vara steget före gällande lagstiftning.
  • Informera om vår såväl vår verksamhets som våra produkters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt till kunder och anställda.
  • Vi ska involvera och fortlöpande utbilda alla anställda i vårt miljöarbete.
  • Vi ska arbeta med kontinuerliga förbättringar enligt våra fastställda miljömål.